Daglige indsats

Vores fire hjørnesten er

AD. 1: Daglig struktur

Vi vil støtte dig i at skabe grundlæggende faste rutiner, som vi mener, er et betydningsfuldt grundlag for en meningsfuld tilværelse under og ikke mindst efter ophold på FastersHus. Derudover lægger vi meget vægt på at hjælpe dig med at mestre de gøremål dagligdagen byder på.

AD. 2: Fremtidige muligheder

Hvad skal fremtiden bringe for dig? Det er vores vision at fremme og give næring til dine drømme og håb. Dette vil ske ved blandt andet en stor vægtning på individuelle handleplaner samt økonomisk, sundheds og erhvervs- og uddannelsesmæssig udredning, med sigte på en bæredygtig fremtid for dig.

AD. 3: Meningsfyldt hverdag

Hverdagen skal give mening, og det skal være motiverende for dig at skabe dig et liv, der giver mening.

Derfor lægger vi stor vægt på både, at støtte op omkring dine ønsker om uddannelses – og virksomhedsrettet aktiviteter, og ikke mindst sunde fritidsaktiviteter. Motion med udgangspunkt i dit niveau, er altid en del af det ugentlige program og du vil motiveres til at benytte diverse tilbud.

Du vil være en del af aktiviteterne i huset, så du bliver fortrolig med de nye omgivelser og der skabes vigtige og fundamentale tillidsrelationer til personalet, og ikke mindst andre beboere.

AD. 4: Handling

Handeplanerne skabes ud fra en individuel helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt i dine drømme og nuværende situation, og ikke mindst i samarbejde mellem dig og en vifte af tilknyttede fagpersoner med hver sit ekspertområde.

Vores mål er netop at (gen)skabe dine handle- og livskompetencer ved at afdække og fremhjælpe dine kompetencer. Derfor har vi valgt, at have både sundhedsfaglig, pædagogisk, og socialrådgiver personale ansat på stedet.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os