Om os

Tid og ro til forandring

Optagelse

FastersHus er et døgntilbud, der henvender sig til unge mellem 18 – 35 år med sociale, psykiske – og lettere misbrugsproblemer, og som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

 • Optagelse på FastersHus kan ske ved, at du enten ringer til os eller direkte møder op på adressen – det såkaldte selvmøderprincip – du kan også blive henvist af din sagsbehandler, herunder også andre tilsvarende boformer. Det bedste er selvfølgelig, at du lige ringer til os inden du møder op, men du skal altid være velkommen.
 • I forbindelse med indskrivningen vil du blive orienteret om forventninger til samarbejdet mellem dig og personalet under opholdet på FastersHus. Ligeledes vil du få en folder omkring husregler, når du er indskrevet.
 • Vores metode på Fastershus er KRAP, da det er en metode, som har fokus på ressourcer og det, der virker! Det er også en metode, som virker konfliktnedtrappende i dagligdagen, da personale er opsøgende og nysgerrige på at lære det enkelte menneske at kende i fredstid. Ved indskrivning bliver der udfyldt udvalgte skemaer, som kan bridage til viden til en målrettet indsats, hvor beboeren er i centrum.

Fastershus & dens beliggenhed

 • Fastershus er beliggende i Faster mellem Skjern og Videbæk i Ringkøbing Skjern Kommune.
 • Faster er tilgængeligt med offentligt transport en gang i timen til Skjern banegård, som ligger 8 km væk. I Skjern er der muligheder for indkøb, tandlæge og meget mere, alt inden for kort række vidde.
 • Der er adgang til store lyse fælles arealer indeholdende blandt andet opholds ,tv stue, mulighed pool og bordtennis.
  Der er to terrasser, hvor grill og fælles samvær kan finde sted. Der er fælles vaskerum. Der er net forbindelse overalt i huset.
 • Der er spiselokale, hvor der er et køleskab, som er tilgængelig døgnet rundt, da det er vigtigt, at få mad, når man er sulten. Så får man mere energi til egen omsorg og overskud til at tage sig af de vigtige ting i hverdagen.

Nedenstående er lovgrundlaget for dit ophold

 • § 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
 • Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.
 • Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.
 • Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 • Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 • Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os