Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med nedenstående samarbejdspartenere, når beboer har behov for det.

 • Samtlige forsorgshjem, herberger, varmestuer i Danmark.
 • Samtlige kommuner i Danmark.
 • SAND: Som er en landsdækkende organisation for hjemløse i DK.
  • SAND ”unge crew”
 • Misbrugscentret Ringkøbing Skjern Kommune.
 • Det lokale samfund (Aktiv – Faster)
  • Diverse sportslige, kulturelle og naturforskønnende arrangementer.
 • Det lokale erhvervsliv gennem beskæftigelse
  • Med henblik på praktik/arbejde.
 • Skolegang/Uddannelse:
  • Unge på broen eller Job-bro i Skjern er et tilbud gennem Jobcenteret, som hjælper dig til at tage en uddannelse eller læreplads efter endt ophold.
 • Psykolog og psykiater samtaler i Psykiatrien i Gødstrup
 • Politiet i Ringkøbing Skjern Kommune
 • Læger i lokalsamfundet.
 • Supervision med Kim Kristensen fra ReCoach, Risagervej 4 7323 Give

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os